Đào tạo at Bystronic Vietnam

Đào tạo at Bystronic Vietnam

Là một phần trong cam kết của chúng tôi đối với khách hàng, chúng tôi cung cấp các khóa huấn luyện đặc biệt cho nhân viên lập trình, nhân viên vận hành máy và nhân viên bảo trì trên hệ thống máy cắt laser, máy cắt bằng tia nước, máy chấn của Bystronic và phần mềm lập trình Bysoft. Những chương trình này được thiết kế để giúp cho khách hàng thu hồi vốn đầu tư một cách tốt nhất                    

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo tùy chọn như sau: 

  • Các khóa đào tạo tiêu chuẩn được tổ chức cho một nhóm có sáu học viên tham gia. 
  • Các khóa đào tạo theo yêu cầu của khách hàng bao gồm các học viên trong cùng một công ty. 
  • Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của khách hàng.  

Thời gian làm việc của bộ phận hỗ trợ kỹ thuật:

Từ thứ hai đến thứ sáu,  9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. 

Mọi thông tin, báo giá và thắc mắc xin liên hệ trực tiếp đến 

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: +84 8 3930 4440 

Hà Nội, Việt Nam Tel: +84 4 3573 9686 (máy lẻ 105) 

Đường dây dịch vụ 

Tel:  +65 6472 6521 
Fax: +65 6472 6032

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.