Đào tạo at Bystronic Vietnam

Đào tạo at Bystronic Vietnam

Là một phần trong cam kết của chúng tôi đối với khách hàng, chúng tôi cung cấp các khóa huấn luyện đặc biệt cho nhân viên lập trình, nhân viên vận hành máy và nhân viên bảo trì trên hệ thống máy cắt laser, máy cắt bằng tia nước, máy chấn của Bystronic và phần mềm lập trình Bysoft. Những chương trình này được thiết kế để giúp cho khách hàng thu hồi vốn đầu tư một cách tốt nhất                    

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo tùy chọn như sau: 

  • Các khóa đào tạo tiêu chuẩn được tổ chức cho một nhóm có sáu học viên tham gia. 
  • Các khóa đào tạo theo yêu cầu của khách hàng bao gồm các học viên trong cùng một công ty. 
  • Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của khách hàng.  

Thời gian làm việc của bộ phận hỗ trợ kỹ thuật:

Từ thứ hai đến thứ sáu,  9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. 

Mọi thông tin, báo giá và thắc mắc xin liên hệ trực tiếp đến 

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: +84 8 3930 4440 

Hà Nội, Việt Nam Tel: +84 4 3573 9686 (máy lẻ 105) 

Đường dây dịch vụ 

Tel:  +65 6472 6521 
Fax: +65 6472 6032

Cookies are necessary in order to allow you to use all the functions of the Bystronic Group’s website. Some of these cookies require your express consent. Please give your consent to the use of cookies so that you can use all of the website’s functions. You can find detailed information about the type, the use or the purpose, and the individual expiry dates of the cookies by clicking on „Further information“.

This website uses cookies. Why?
Click here to learn more.