Gia công kim loại tấm: Khi tự động hóa thành công - Các công ty gia công kim loại tấm của Đức đã dung tự động hóa cho sản xuất ở mức độ nào?

Gia công kim loại tấm: Khi tự động hóa thành công - Các công ty gia công kim loại tấm của Đức đã dung tự động hóa cho sản xuất ở mức độ nào?

June 2020

Tạp chí thương mại của Đức, “Mas MasenenMarkt”, đặt câu hỏi này cho các chuyên gia trong ngành và hỏi họ về các tiêu chí, vật liệu, cơ hội và giới hạn của tự động hóa. Lời khuyên của họ cho ngành công nghiệp là gì? Tạp chí đã phỏng vấn các chuyên gia từ một số nhà cung cấp. Thomas Dörig, Giám đốc Trung tâm Giải pháp, đã trình bày quan điểm của Bystronic.

Câu hỏi chính là: Tại sao các công ty gia công kim loại tấm nên đầu tư vào tự động hóa ngay từ đầu? Bài báo đã đề cập đến các khía cạnh quan trọng như thiếu công nhân trong nghề, áp lực giá cả, chất lượng vật liệu, tỷ lệ sử dụng máy hoặc thực hiện quy trình tốt nhất cho khách hàng.

Sau này Thomas Dörig xác định một cách tiếp cận quan trọng:

Thomas Thomas Dörig, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Bystronic, nhận thấy khách hàng của mình phải đối mặt với thách thức kép là cung cấp các bộ phận kim loại tấm một cách nhanh chóng, linh hoạt và với giá cả cạnh tranh trong khi xử lý các công việc có thể lặp lại và có chất lượng ổn định.“Đối với cả hai yếu tố này, quá trình tự động hóa tối ưu cho đến sản xuất có hay không có người điều hành là một động lực quan trọng” ông giải thích.

"Ông tin rằng việc cung cấp chất lượng cao là rất quan trọng trên thị trường hiện nay. Ở đây, mức độ tự động hóa cao và kết quả sản xuất có hay không có người vận hành có thể tạo ra sự khác biệt”, ông nhấn mạnh.

Trước khi tự động hóa  xuất hiện, cả khách hàng và nhà cung cấp phải làm thêm:

“Điều kiện tiên quyết cơ bản để sản xuất tự động thông qua sản xuất có người vận hành nhẹ hoặc không người vận hành là sự nắm vững các bước của quy trình, Thomas nói. Sự giám sát quy trình cũng phải được tự động hóa. Theo Thomas Dörig, các công việc lặp đi lặp lại là điểm khởi đầu lý tưởng cho sản xuất có người vận hành nhẹ hoặc không người vận hành. Tuy nhiên, phần mềm mới và máy móc mới đã mở đường cho mảnh tự động hóa.

“Điểm quan trọng là, môi trường sản xuất kim loại tấm tự động không chỉ bao gồm các máy móc mới và phần mềm liên quan. Thay vào đó, nó đòi hỏi phải giới thiệu một quy trình sản xuất hoàn toàn mới”, ông Thomas Thomas Dörig cho biết thêm. Điều này có nghĩa là quản lý thay đổi, cũng như đào tạo và hỗ trợ cho khách hàng trong giai đoạn dự án và trong quá trình sản xuất trực tiếp, nó rất quan trọng.

Cuối cùng, các chuyên gia đều đồng ý ở một điểm:

“Mặc dù tự động hóa, con người vẫn là một yếu tố không thể thiếu. Thomas Dörig xác định ba trách nhiệm thiết yếu cho con người: Họ phối hợp, giám sát và kiểm soát các quy trình sản xuất, thực hiện bảo trì máy để đảm bảo thời gian hoạt động tối ưu và đóng góp chuyên môn vẫn vượt trội so với các máy trong nhiều lĩnh vực.”

Tuy nhiên: “mức độ tự động hóa càng cao thì càng cần ít sức lao động”, ông Thomas Thomas Dörig kết luận.

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.