Chuyển đổi số trong ngành gia công kim loại tấm

Chuyển đổi số trong ngành gia công kim loại tấm

November 2020

Chuyển đổi số từ lâu đã trở nên phổ biến, kể cả trong lĩnh vực gia công kim loại tấm. Trong tạp chí thương mại của Đức “Blechnet” và “blechnet.com”, bốn nhà cung cấp hệ thống giải thích những gì đã có thể xảy ra ngày nay, điều gì là quan trọng khi giới thiệu chuỗi quy trình kỹ thuật số và điều này mang lại lợi ích gì cho người dùng. Alberto Martínez, Giám đốc Dịch vụ Phần mềm CC, đã có thể chứng minh rằng Bystronic là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này.

Thích ứng nhanh và tăng tốc, các giải pháp có thể mở rộng và tập trung rõ ràng vào khách hàng. Đây là những từ khóa mà Alberto Martínez tin rằng sẽ - với sự hỗ trợ của chuyển đổi số - định hình tương lai của ngành công nghiệp gia công kim loại tấm. Phát biểu của anh ấy từ bài báo:

“Một điều chắc chắn rằng: chuyển đổi số có thể được áp dụng cho bất kỳ quy trình nào, và ngành công nghiệp kim loại tấm không phải là ngoại lệ. Bằng cách cung cấp sự linh hoạt và tăng tốc, các công cụ kỹ thuật số - và đặc biệt là hệ thống kỹ thuật số - cho phép các công ty thích ứng với môi trường luôn thay đổi và thường xuyên chuyển động nhanh của các quy trình sản xuất. Điều này có nghĩa là: Các hệ thống chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi và tăng tốc độ thích ứng trong các tình huống thay đổi, ”Alberto Martínez, Trưởng bộ phận Dịch vụ Phần mềm CC tại Bystronic Laser AG ở Niederönz, Thụy Sĩ cho biết.

Alberto Martínez cũng nhận thấy những lợi thế cho cá nhân nhân viên: “Thời gian phản hồi ngắn hơn và thông tin phong phú dẫn đến nhân viên có kỹ năng cao hơn và năng suất cao hơn. Điều này cho phép đưa ra các quyết định chính xác hơn có thể thích ứng hiệu quả hơn với môi trường thay đổi ”.

Bystronic cũng đặt trọng tâm rõ ràng vào khách hàng khi thiết kế hệ thống của mình. Martínez nói: “Là một khách hàng, tôi mong đợi nhà sản xuất cung cấp cho tôi hướng dẫn về chuyển đổi số trong công ty của tôi và cải thiện quy trình cũng như giá trị gia tăng cho khách hàng của tôi. Dựa trên cách họ làm việc, sự trưởng thành và định nghĩa của các quy trình, cách tiếp cận của họ đối với sản xuất hoặc nhận thức kỹ thuật số của nhân viên, người dùng phải đảm bảo rằng nhà sản xuất hệ thống đưa ra đề nghị phù hợp với nhu cầu của họ. “Chúng tôi phải điều chỉnh tư duy của mình và tập trung nhiều hơn vào người dùng ứng dụng hơn là người dùng phần mềm,” ông nói thêm.

Bystronic cũng đặt trọng tâm rõ ràng vào khách hàng khi thiết kế hệ thống của mình. Martínez nói: “Là một khách hàng, tôi mong đợi nhà sản xuất cung cấp cho tôi hướng dẫn về chuyển đổi số trong công ty của tôi và cải thiện quy trình cũng như giá trị gia tăng cho khách hàng của tôi. Dựa trên cách họ làm việc, sự trưởng thành và định nghĩa của các quy trình, cách tiếp cận của họ đối với sản xuất hoặc nhận thức kỹ thuật số của nhân viên, người dùng phải đảm bảo rằng nhà sản xuất hệ thống đưa ra đề nghị phù hợp với nhu cầu của họ. “Chúng tôi phải điều chỉnh tư duy của mình và tập trung nhiều hơn vào người dùng ứng dụng hơn là người dùng phần mềm,” ông nói thêm.

Đọc toàn bộ câu chuyện trongBlechnet" 5/2020 (chỉ bằng tiếng Đức)


(Nguồn: Tạp chí “Blechnet”, ngày 23 tháng 10 năm 2020 | Tác giả: Annedore Bose-Munde)


Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.