Sự kiện và hội chợ

Trải nghiệm Bystronic thực tế. Tại các hội chợ thương mại trên toàn thế giới và nhiều sự kiện khác, bạn có cơ hội tìm hiểu chúng tôi và hiểu sâu về danh mục sản phẩm đa dạng của chúng tôi.

 

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.