Bystronic: Best choice.

Bystronic: Best choice.

Cam kết của chúng tôi.

“Là khách hàng của chúng tôi, bạn được bảo đảm tám cam kết này dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Về phía bạn, hy vọng bạn sẽ đánh giá chúng tôi theo tám cam kết này và cho chúng tôi biết một cách cởi mở và thẳng thắn khi chúng tôi đi lệch hướng. Chúng tôi phấn đấu vì mối quan hệ khăng khít và đơn giản với khách hàng và đối tác. Cởi mở là một trong ba giá trị của công ty chúng tôi. Cam kết và cải tiến là hai giá trị còn lại. Ba tôn chỉ này không chỉ áp dụng nội bộ mà đối với các đối tác của chúng tôi cũng vậy. Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện bản thân và cùng nhau đạt mục tiêu. Vì những tiến bộ trong gia công kim loại tấm. ”

Alex Waser, Tổng Giám đốc Bystronic

Local expertise.

Local expertise.

We are in our customers’ vicinity worldwide. We speak their language and understand their needs.

We support you.

We support you.

We never abandon our customers. We offer them first-class consulting and support for all questions related to our products.

Swiss quality.

Swiss quality.

We deliver first-class quality wherever we offer our products and services.

Affordable innovation.

Affordable innovation.

We develop innovative products and services of the highest quality at fair market prices, providing our customers with clear, competitive advantages.

Easy to operate.

Easy to operate.

Our machines and systems are easy to use for experienced operators.

User-friendly and powerful.

User-friendly and powerful.

We offer relevant, flexible systems and solutions that guarantee our customers high productivity and availability at low operating costs.

Lifetime support.

Lifetime support.

We offer our customers first-class consulting, support, and replacement parts even after contract conclusion, beyond the typical duration.

Trusted partner.

Trusted partner.

Our customers can count on us because we offer them safety, continuity, and transparency.

Cookies are necessary in order to allow you to use all the functions of the Bystronic Group’s website. Some of these cookies require your express consent. Please give your consent to the use of cookies so that you can use all of the website’s functions. You can find detailed information about the type, the use or the purpose, and the individual expiry dates of the cookies by clicking on „Further information“.

This website uses cookies. Why?
Click here to learn more.