Bystronic trên toàn thế giới

Chúng tôi có mặt ở đây vì bạn - trên toàn thế giới và trong khu vực của bạn!

Bystronic hiện diện trên toàn thế giới thông qua các công ty chi nhánh và đại lý đối tác. Đối với khách hàng hiện tại và khách hàng mới, tư vấn, chúng tôi cung cấp tư vấn, bán hàng và các dịch vụ khác ngay trong khu vực của khách hàng.

Chọn quốc gia hoặc khu vực

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.