FL 300

FL 300

Laser ố ng dà nh cho cá c nhu cầ u cao nhấ t về năng suấ t và độ linh hoạ t

  • Chất lượng cắt vượt trội thí ch hợ p vớ i độ dày vật liệu cao: Công nghệ laser CO₂ đạ t đượ c cá c mé p cắ t hoà n hả o vớ i rã nh cắ t nhỏ . Ngoài các cạnh cắt thẳng, đầ u cắ t công nghệ 3D cũng cho phép cắt cạ nh xiên lên đến 45 độ. Tính đa dạ ng này giúp loại bỏ nhu cầ u phả i thự c hiệ n quy trình phay, khoan, đục lỗ hoặc cưa tốn kém
  • Phạ m vi ứ ng dụ ng rộ ng lớ n: Người dùng cắt thép, thép không gỉ và nhôm có đường kính từ 20 đến 305 mm và độ dài tấ m gia công lên đến 12,5 mét
  • Tải linh hoạt từ tải nhóm hoặc từ hệ thống tải chuỗi đố i vớ i các biên dạ ng mở. Sau đó, kẹp chính xác các ống và biên dạ ng đảm bảo việ c gia công có độ chính xác cao
  • Đối với tấ m gia công dài hơn, các trục điều khiển của hệ thống dỡ tả i cho phép kẹ p bất kỳ loại ống hoặc biên dạ ng nào trong khi gia công
M3 model series

* Không phải tất cả sản phẩm trong danh sách đều có tại tất cả các quốc gia.

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.