FL 170

FL 170

Laser sợ i cho cá c ứ ng dụ ng đa năng và nhanh chó ng

  • Công nghệ tập trung: Hệ thống cắt kết hợp những lợi ích độc đáo của công nghệ laser sợi với tính đa dạ ng của cắt 3D
  • Nhiề u ứng dụng đa dạ ng để cắt thép, thép không gỉ, nhôm và kim loại màu vớ i đường kính từ 12 đến 168 mm và độ dài tấ m gia công lên đến 8,5 mét và khả năng gia công các biên dạ ng mở
  • Thêm lợ i í ch cho mỗ i chi tiế t: Quy trình cắt nhanh kết hợp với chi phí vận hành tương đối thấp và yêu cầu bảo dưỡng thấp
  • Cạ nh xiên và gó c: Ngoài các cạnh cắt thẳng, công nghệ 3D cũng cho phép cắt cạ nh xiên lên đến 45 độ. Tính đa dạ ng này giúp loại bỏ nhu cầ u phả i thự c hiệ n quy trình phay, khoan, đục lỗ hoặc cưa tốn kém
M2 model series

* Không phải tất cả sản phẩm trong danh sách đều có tại tất cả các quốc gia.

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.