Smart Factory Support

Smart Factory Support

Phương pháp dự án giải pháp của chúng tôi được chia thành 5 giai đoạn bao gồm các mốc tương ứng với mục tiêu 100% lấy khách hàng làm trọng tâm. Các phương pháp triển khai dự án đã được thử nghiệm của chúng tôi bảo đảm bảo việc triển khai dự án của Khách hàng một cách hiệu quả và chính xác.

  • Giai đoạn tiền dự án – từ trạng thái hiện tại & mục tiêu kinh doanh đích đến thiết kế giải pháp tùy chỉnh
  • Giai đoạn chuẩn bị – từ khi bắt đầu đến khi giai đoạn bố trí cuối cùng
  • Hiện thực hóa – từ khi giao hàng đến khi lắp đặt
  • Vận hành – để kiểm tra sự chấp nhận của Khách hàng
  • Hoạt động thực tế – hỗ trợ sản xuất bao gồm sự tối ưu hóa

Project Management

Để bảo đảm rằng các giải pháp tùy chỉnh của chúng tôi đáp ứng yêu cầu của Khách hàng ngay từ ngày đầu tiên và trong suốt vòng đời thiết bị, trung tâm dịch vụ trên toàn thế giới của chúng tôi sẽ chăm sóc hệ thống của Khách hàng và cung cấp các gói dịch vụ và bảo trì phù hợp – để có tuổi thọ thiết bị lâu dài và đáng tin cậy. Các đại diện Bystronic tại địa phương và nhóm Trung tâm Giải pháp toàn cầu mong muốn được hợp tác với Khách hàng để hiện thực hóa tầm nhìn của Khách hàng về giải pháp smart factory và bảo đảm Khách hàng đạt được lợi thế cạnh tranh.

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.