Robot Manager

Robot Manager

Phần mềm lập trình mạnh mẽ và toàn diện để thực hiện chấn tự động. Bằng Robot Manager, bạn kiểm soát và mô phỏng kỹ thuật rô bốt được tích hợp vào các giải pháp chấn tự động của Bystronic.

Robot Manager là gì?

Robot Manager một giải pháp phần mềm cho việc lập trình các rô bốt chấn là một thành phần của chương trình tự động hóa chấn của Bystronic. Bằng giao diện sử dụng 3D của Robot Manager, người sử dụng tạo và mô phỏng các bước tự động hóa yêu cầu trong môi trường lập trình ngoại tuyến. Điều này bao gồm quy trình chấn tự động hóa cũng như việc đưa các bộ phận sẽ được chấn vào máy và việc dỡ và xếp các thành phẩm chấn. Nhờ sự trợ giúp tích hợp và chức năng kiểm nghiệm, phần mềm giúp lập các chương trình đơn giản mà hiệu quả.

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.