BySoft CAM Bend Robot

BySoft CAM Bend Robot

Phần mềm lập trình mạnh mẽ và toàn diện để thực hiện chấn tự động. Bằng BySoft CAM Bend Robot, bạn kiểm soát và mô phỏng kỹ thuật rô bốt được tích hợp vào các giải pháp chấn tự động của Bystronic.

BySoft CAM Bend Robot là gì?

BySoft CAM Bend Robot là giải pháp phần mềm cho việc lập trình vĩ mô của các rô bốt chấn, tạo thành một phần của giải pháp tự động hóa chấn của Bystronic. Bằng giao diện 3D của BySoft CAM Bend Robot, người dùng tạo và mô phỏng các bước tự động hóa yêu cầu trong môi trường lập trình ngoại tuyến. Điều này bao gồm các quy trình chấn tự động hóa cũng như việc đưa các chi tiết cần chấn vào máy và việc dỡ và xếp các chi tiết chấn thành phẩm. BySoft CAM Bend Robot dựa trên dữ liệu của các chi tiết sẽ chấn được lập trình trong BySoft CAM và được tích hợp trực tiếp vào quy trình lập trình BySoft CAM.

Lợi ích cho khách hàng

  • Lập trình tích hợp các rô bốt và các chi tiết sẽ được chấn
  • Hướng dẫn nhân viên vận hành theo định hướng quy trình và trực quan
  • Tạo chương trình hiệu quả nhờ quy trình lập trình tự động và chức năng kiểm tra tích hợp
  • Giao diện trực tiếp giữa lập trình rô bốt với quy trình lập trình trong BySoft CAM cho các chi tiết sẽ được chấn

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.