BySoft Plant Manager

BySoft Plant Manager

Trình quản lý nhà máy là gì?

Trình quản lý nhà máy là một công cụ độc đáo mà bạn có thể lập kế hoạch và theo dõi các quy trình chấn và cắt laser theo cách tự động và cài đặt trước.

Trình quản lý nhà máy bao gồm những tác vụ nào?

Mỗi hệ thống ERP được chia thành những chu trình công việc riêng biệt trong dây chuyền sản xuất. Một trong những chu trình này là lập kế hoạch tổng hợp cho quy trình cắt và chấn. Tại đây, trình quản lý nhà máy sẽ đánh giá và cải tiến việc lập kế hoạch tự động. Bằng cách này, sẽ bỏ bớt các bước riêng lẻ và tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và loại trừ nguồn gốc sai sót. Hơn nữa, Trình quản lý nhà máy sẽ khởi tạo và giám sát việc gia công các chi tiết cũng như cung cấp cho bạn dữ liệu thống kê toàn diện.

Lập kế hoạch

Lập kế hoạch
 • Trình quản lý nhà máy rút ra dữ liệu công việc từ hệ thống ERP hoặc các nguồn công việc khác và liên kết chúng với dữ liệu CAD  
 • Trình quản lý nhà máy phân nhóm các chi tiết theo loại vật liệu, bề dày vật liệu, vàlịch trình, cũng như theo đầu cắt, mũi cắt vàsựgia công  
 • Tạo chương trình cắt vàchấn tối ưu và áp dụng công nghệ cắt phù hợp  
 • Trình quản lý nhà máy giúp làm giảm thời gian thiết lập nhờkhảnăng lập kếhoạch công cụchấn tối ưu 

Sản xuất

Sản xuất
 • Trình quản lý nhà máy quản lý và điều khiển tất cả công việc gia công bao gồm những việc tốc hành 
 • Lập kế hoạch bảo dưỡng và ca kíp  
 • Trình quản lý nhà máy giám sát và hiển thị hóa các quy trình tại hệ thống máy riêng lẻ và tình trạng các hệ thống này  
 • Trình quản lý nhà máy cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan toàn diện vềsản xuất

Thống kê

Thống kê
 • Trình quản lý nhà máy đánh giá tất cả dữ liệu công việc và máy gia công liên quan cũng như cung cấp cho bạn số liệu thống kê tương ứng  
 • Nếu một sự kiện xác định phát sinh, trình quản lý nhà máy sẽ gửi cho bạn email tương ứng 

Lợi ích cho khách hàng

 • Sản xuất các chi tiết nhanh hơn với chi phí thấp hơn và tốn ít công sức hơn  
 • Quy trình gia công sẽ hoạt động tin cậy hơn bởi vì không còn phải nhập thủ công và máy được bảo dưỡng thường xuyên  
 • Bạn có cái nhìn tổng quan toàn diện về sản xuất và tình trạng hệ thống máy của mình  
 • Bạn nhận các dữ liệu để từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất hơn nữa 

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.