Hướng dẫn và huấn luyện

Hướng dẫn và huấn luyện

Bí quyết công nghệ cho doanh nghiệp

Sử dụng tối đa công suất hệ thống. Chúng tôi huấn luyện nhân viên vận hành sử dụng các giải pháp hệ thống một cách chuyên nghiệp.

Lợi ích cho khách hàng

  • Nhanh chóng đạt được chất lượng yêu cầu. Những khóa huấn luyện đã được chứng nhận bảođảm máy móc và hệ thống được sử dụng an toàn và hiệu quả 
  • Chúng tôi cung cấp các khóa huấn luyện kết hợp lý thuyết và ứng dụng thực tế 
  • Các khóa huấn luyện tổ chức tại trung tâm huấn luyện hiện đại, sử dụng các trang thiết bị hiện đại nhất. Chúng tôi cũng thực hiện huấn luyện hiện trường tại doanh nghiệp theo yêu cầu

Cookies are necessary in order to allow you to use all the functions of the Bystronic Group’s website. Some of these cookies require your express consent. Please give your consent to the use of cookies so that you can use all of the website’s functions. You can find detailed information about the type, the use or the purpose, and the individual expiry dates of the cookies by clicking on „Further information“.

This website uses cookies. Why?
Click here to learn more.