Hướng dẫn và huấn luyện

Hướng dẫn và huấn luyện

Bí quyết công nghệ cho doanh nghiệp

Sử dụng tối đa công suất hệ thống. Chúng tôi huấn luyện nhân viên vận hành sử dụng các giải pháp hệ thống một cách chuyên nghiệp.

Lợi ích cho khách hàng

  • Nhanh chóng đạt được chất lượng yêu cầu. Những khóa huấn luyện đã được chứng nhận bảođảm máy móc và hệ thống được sử dụng an toàn và hiệu quả 
  • Chúng tôi cung cấp các khóa huấn luyện kết hợp lý thuyết và ứng dụng thực tế 
  • Các khóa huấn luyện tổ chức tại trung tâm huấn luyện hiện đại, sử dụng các trang thiết bị hiện đại nhất. Chúng tôi cũng thực hiện huấn luyện hiện trường tại doanh nghiệp theo yêu cầu

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.