Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính linh hoạt

Mở ra những cơ hội mới bằng các giải pháp đầu tư tài chính phù hợp. Chúng tôi cung cấp các giải pháp linh hoạt hỗ trợ các yêu cầu của bạn.

Lợi ích cho khách hàng

  • Chúng tôi hiểu doanh nghiệp và chúng tôi phát triển giải pháp phù hợp cho bạn, nhanh chóng và minh bạch 
  • Chúng tôi điều chỉnh đầu tư tài chính theo yêu cầu. Xây dựng giai đoạn khởi nghiệp bằng các kế hoạch thanh toán linh hoạt, tận dụng các quỹ hỗ trợ phát triển hoặc hệ số trong biến động kinh doanh theo mùa 
  • Có thể dùng doanh thu từ việc bán máy móc đã qua sử dụng làm khoản trả trước để giảm số tiền thanh toán trả góp cho việc thuê máy 
  • Chúng tôi có thể mang đến cho bạn tất cả từ chỉ từ một nguồn duy nhất: công nghệ hiện đại, giải pháp đầu tư tài chính thông minh, khả năng lắp đặt và bảo trì chuyên nghiệp

Cookies are necessary in order to allow you to use all the functions of the Bystronic Group’s website. Some of these cookies require your express consent. Please give your consent to the use of cookies so that you can use all of the website’s functions. You can find detailed information about the type, the use or the purpose, and the individual expiry dates of the cookies by clicking on „Further information“.

This website uses cookies. Why?
Click here to learn more.