Dịch vụ kỹ thuật số

 Dịch vụ kỹ thuật số

Kỹ thuật số và kết nối

Với dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi, bạn sẽ luôn được kết nối và cập nhật những công nghệ mới nhất. Theo dõi và phân tích các quy trình. Giải pháp của chúng tôi giúp quy trình sản xuất minh bạch và hiệu quả hơn.

Cá c dị ch vụ kỹ thuậ t số

Bystronic đã cung cấ p nề n tả ng má y mó c hiệ n đạ i «sẵ n sà ng cho cá ch mạ ng Industry 4.0».Có thể thu thậ p và phân tí ch dữ liệ u má y mó c thông qua Connectivity Kit. Vì vậy, chỉ cầ n mộ t cúnhấ p chuộ t, độ i ngũ hỗ trợ toàn cầu của chúng tôi luôn luôn đồ ng hà nh cù ng bạ n và hỗtrợ bạn mộ t cá ch nhanh chó ng và thuầ n thụ c trong trường hợp máy mó c bị hỏng. Bằ ng giaodiệ n OPC-UA, chú ng tôi cũ ng có thể thự c hiệ n tí ch hợ p hệ thố ng và phầ n mề m.

BySoft Insight Work Center Console

Thông tin theo thời gian thực kỹ thuật số phục vụ gia công chi tiết kim loại tấm. BySoft Insight Work Center Console giúp cập nhật các chỉ số chính đã chọn về hiệu suất máy và hiệu quả sản xuất.

  • Hoàn toàn minh bạch về năng suất và khả năng tối ưu hóa. Việc theo dõi trong thời gian thực cung cấp các chỉ số chính về tất cả các máy chấn và máy cắt Bystronic tích hợp (được trang bị giao diện OPC UA).
  • Thiết kế widget độc đáo cung cấp tổng quan chung về các quy trình sản xuất và các góc nhìn chi tiết về hiệu suất máy, sử dụng máy, thời gian bảo trì và sản xuất.
  • Cấu hình lý tưởng cho mọi người dùng. Nhiều loại widget cho phép lựa chọn cụ thể các chỉ số chính và kết hợp các góc nhìn chi tiết trong ứng dụng BySoft Insight Work Center Console.
  • Theo dõi các chỉ số chính mọi lúc, mọi nơi. Là ứng dụng web, BySoft Insight Work Center Console có trên hầu hết tất cả các thiết bị di động.

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.