Dịch vụ khách hàng và tư vấn

Dịch vụ khách hàng và tư vấn

Giải pháp lý tưởng cho mọi yêu cầu

Lựa chọn đúng đắn những giải pháp sản xuất đáp ứng các nhu cầu cho hiện tại và tương lai.
Chuyên gia của chúng tôi xin được hân hạnh tư vấn về danh mục sản phẩm đa dạng của Bystronic.

Lợi ích cho khách hàng

  • Chuyên gia của chúng tôi giúp thực hiện phân tích tính khả thi và lựa chọn đúng hệ thống và công cụ cho các ứng dụng cụ thể 
  • Chuyển đổi sang công nghệ mới nhanh chóng và đơn giản. Các hệ thống cắt bằng tia laser được tân trang đa dạng giúp cung cấp các điều kiện thuận lợi cho bạn ở mọi thời điểm 
  • Mở ra các khả năng và ứng dụng mới. Bằng việc nâng cấp các máy móc và phần mềm hiện tại, chúng tôi giúp điều chỉnh khả năng sản xuất của bạn theo những yêu cầu không ngừng thay đổi

Cookies are necessary in order to allow you to use all the functions of the Bystronic Group’s website. Some of these cookies require your express consent. Please give your consent to the use of cookies so that you can use all of the website’s functions. You can find detailed information about the type, the use or the purpose, and the individual expiry dates of the cookies by clicking on „Further information“.

This website uses cookies. Why?
Click here to learn more.