Dịch vụ khách hàng và tư vấn

Dịch vụ khách hàng và tư vấn

Giải pháp lý tưởng cho mọi yêu cầu

Lựa chọn đúng đắn những giải pháp sản xuất đáp ứng các nhu cầu cho hiện tại và tương lai.
Chuyên gia của chúng tôi xin được hân hạnh tư vấn về danh mục sản phẩm đa dạng của Bystronic.

Lợi ích cho khách hàng

  • Chuyên gia của chúng tôi giúp thực hiện phân tích tính khả thi và lựa chọn đúng hệ thống và công cụ cho các ứng dụng cụ thể 
  • Chuyển đổi sang công nghệ mới nhanh chóng và đơn giản. Các hệ thống cắt bằng tia laser được tân trang đa dạng giúp cung cấp các điều kiện thuận lợi cho bạn ở mọi thời điểm 
  • Mở ra các khả năng và ứng dụng mới. Bằng việc nâng cấp các máy móc và phần mềm hiện tại, chúng tôi giúp điều chỉnh khả năng sản xuất của bạn theo những yêu cầu không ngừng thay đổi

Chính sách quyền riêng tư

Trang web Bystronic sử dụng các thành phần bên ngoài có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu về hoạt động của Khách hàng và cung cấp các tính năng phương tiện truyền thông mạng xã hội.  Chính sách quyền riêng tư