Free Space Calculator

Free Space Calculator
Free Space Calculator

Thiết bị tính không gian còn trống của Bystronic cho phép bạn xác định chiều cao mở tối ưu của máy, có tính đến các khuôn chấn, hệ thống kẹp và các loại bàn khác nhau. 

Các phép tính mất thời gian, dễ mắc lỗi giờ đây đã trở thành quá khứ đối với loại công cụ này.   

Machine
Daylight in
Enlargement of daylight in
Upper tool clamping
Height of in
Clamping height in
Table
Table height in
Punch height in
Die height in
Upper tool extension height in
Bottom tool extension height in

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.