Nguồn laser của Bystronic

Nguồn laser của Bystronic

Sự lựa chọn rộng lớn các nguồn laser công suất lớn, đa dạng là một trong những thương hiệu Bystronic. Tất cả tia laser có chất lượng cao và hiệu quả năng lượng cao, đặc biệt là vì hiệu suất vận hành cao. Danh mục gồm có laser sợi và laser khí CO.

Loại máy Máy cắt laser sợi Máy cắt laser khí CO₂

Fiber 2000 Fiber 3000 Fiber 4000 Fiber 6000 Fiber 8000 Fiber 10000 ByLaser 4400 ByLaser 6000
ByStar Fiber 3015*
X X X X X

ByStar Fiber 4020*
X X X X X

BySprint Fiber 3015* X X X XBySprint Fiber 4020*
X X XBySprint Fiber 6520*
X X XBySprint Fiber 8020*
X X XBySprint Fiber 12020*
X X XBySmart Fiber 3015* X X X X

BySprint Pro 3015

X X
BySprint Pro 4020

X X
Bystar L 4025

X X
Loại vật liệu Độ dày cắt (tính bằng mm)

Fiber 2000 Fiber 3000 Fiber 4000 Fiber 6000 Fiber 8000 Fiber 10000 ByLaser 4400 ByLaser 6000
Thép 12 20 20 25 25 25

Thép không gỉ 6 12 15 30 30 30

Nhôm 8 12 15 30 30 30

Đồng thau 4 6 8 15 15 15

Đồng 3 6 8 12 12 12


Thép O₂

25 25
Thép N₂

8 12
Cắt tinh thép không gỉ N₂

12 15
Cắt bằng plasma thép không gỉ N₂

20 25
Nhôm N₂

12 15

* Bao gồm Bảo hành laser sợi

Laser Sources

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.