Nguồn laser của Bystronic

Nguồn laser của Bystronic

Sự lựa chọn rộng lớn các nguồn laser công suất lớn, đa dạng là một trong những thương hiệu Bystronic. Tất cả tia laser có chất lượng cao và hiệu quả năng lượng cao, đặc biệt là vì hiệu suất vận hành cao. Danh mục gồm có laser sợi và laser khí CO.

Loại máy Máy cắt laser sợi Máy cắt laser khí CO₂

Fiber 2000 Fiber 3000 Fiber 4000 Fiber 6000 Fiber 8000 Fiber 10000 ByLaser 4400 ByLaser 6000
ByStar Fiber 3015*
X X X X X

ByStar Fiber 4020*
X X X X X

BySprint Fiber 3015* X X X XBySprint Fiber 4020*
X X XBySprint Fiber 6520*
X X XBySprint Fiber 8020*
X X XBySprint Fiber 12020*
X X XBySmart Fiber 3015* X X X


BySprint Pro 3015

X X
BySprint Pro 4020

X X
Bystar L 4025

X X
Loại vật liệu Độ dày cắt (tính bằng mm)

Fiber 2000 Fiber 3000 Fiber 4000 Fiber 6000 Fiber 8000 Fiber 10000 ByLaser 4400 ByLaser 6000
Thép 12 20 20 25 25 25

Thép không gỉ 6 12 15 30 30 30

Nhôm 8 12 15 30 30 30

Đồng thau 4 6 8 15 15 15

Đồng 3 6 8 12 12 12


Thép O₂

25 25
Thép N₂

8 12
Cắt tinh thép không gỉ N₂

12 15/25
Cắt bằng plasma thép không gỉ N₂

20 25
Nhôm N₂

12 15

* Bao gồm Bảo hành laser sợi

Laser Sources

Cookies are necessary in order to allow you to use all the functions of the Bystronic Group’s website. Some of these cookies require your express consent. Please give your consent to the use of cookies so that you can use all of the website’s functions. You can find detailed information about the type, the use or the purpose, and the individual expiry dates of the cookies by clicking on „Further information“.

This website uses cookies. Why?
Click here to learn more.