Nguồn laser của Bystronic

Nguồn laser của Bystronic

Sự lựa chọn rộng lớn các nguồn laser công suất lớn, đa dạng là một trong những thương hiệu Bystronic. Tất cả tia laser có chất lượng cao và hiệu quả năng lượng cao, đặc biệt là vì hiệu suất vận hành cao. Danh mục gồm có laser sợi và laser khí CO.

Loại máy Máy cắt laser sợi Máy cắt laser khí CO₂

Fiber 2000 Fiber 3000 Fiber 4000 Fiber 6000 Fiber 8000 Fiber 10000 Fiber 12000 ByLaser 4400
ByStar Fiber 3015*
X X X X X X
ByStar Fiber 4020*
X X X X X X
ByStar Fiber 6225*
X X X X X

ByStar Fiber 8025*
X X X X X

BySprint Fiber 3015* X X X XBySprint Fiber 4020*
X X XBySprint Fiber 12020*
X X XBySmart Fiber 3015* X X X X X X

BySmart Fiber 4020*
X X X X XBySprint Pro 3015


X
BySprint Pro 4020


X
Loại vật liệu Độ dày cắt (tính bằng mm)

Fiber 2000 Fiber 3000 Fiber 4000 Fiber 6000 Fiber 8000 Fiber 10000 Fiber 12000 ByLaser 4400
Thép 12 20/20** 20/25** 25/30** 25/30** 25/30** 25/30**
Thép không gỉ 6 12 15 30 30 30 30
Nhôm 8 12 15 30 30 30 30
Đồng thau 4 6 8 15 15 15 15
Đồng 3 6 8 12 12 12 12

Thép O₂


25
Thép N₂


8
Cắt tinh thép không gỉ N₂


12
Cắt bằng plasma thép không gỉ N₂


20
Nhôm N₂


12

* Bao gồm Bảo hành laser sợi
** với tùy chọn BeamShaper

Laser Sources

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.