Nguồn laser của Bystronic

Nguồn laser của Bystronic

Sự lựa chọn rộng lớn các nguồn laser công suất lớn, đa dạng là một trong những thương hiệu Bystronic. Tất cả tia laser có chất lượng cao và hiệu quả năng lượng cao, đặc biệt là vì hiệu suất vận hành cao. 

Vui lòng chọn Hệ thống cắt laser 

Nguồn laser sợi có sẵn

 • Fiber 3000
 • Fiber 4000
 • Fiber 6000
 • Fiber 8000
 • Fiber 10000
 • Fiber 12000
 • Fiber 15000
 • Fiber 20000

Nguồn laser sợi có sẵn

 • Fiber 3000
 • Fiber 4000
 • Fiber 6000
 • Fiber 8000
 • Fiber 10000
 • Fiber 12000
 • Fiber 15000
 • Fiber 20000

Nguồn laser sợi có sẵn

 • Fiber 3000
 • Fiber 4000
 • Fiber 6000
 • Fiber 8000
 • Fiber 10000
 • Fiber 12000
 • Fiber 15000
 • Fiber 20000

Nguồn laser sợi có sẵn

 • Fiber 3000
 • Fiber 4000
 • Fiber 6000
 • Fiber 8000
 • Fiber 10000
 • Fiber 12000
 • Fiber 15000
 • Fiber 20000

Nguồn laser sợi có sẵn

 • Fiber 3000
 • Fiber 4000
 • Fiber 6000

Nguồn laser sợi có sẵn

 • Fiber 2000
 • Fiber 3000
 • Fiber 4000
 • Fiber 6000
 • Fiber 8000
 • Fiber 10000

Nguồn laser sợi có sẵn

 • Fiber 3000
 • Fiber 4000
 • Fiber 6000
 • Fiber 8000
 • Fiber 10000

Máy cắt laser sợi

Loại vật liệu

Độ dày cắt (tính bằng mm)


Fiber 2000 Fiber 3000 Fiber 4000 Fiber 6000 Fiber 8000 Fiber 10000 Fiber 12000 Fiber 15000 Fiber 20000

Thép

12 20/20* 20/25* 25/30* 25/30* 25/30* 25/30* 25/30* 25

Thép **
50 50

Thép không gỉ

6 12 15 30 30 30 30 40 40

Thép không gỉ **
50 50

Nhôm

8 12 20 30 30 30 30 40 40

 Nhôm**
50 50

Đồng thau

4 6 8 15 15 15 15 20 20

Đồng

3 6 8 12 12 12 12 20 20

* với tùy chọn BeamShaper
** các ứng dụng nâng cao

> Không phải tất cả sản phẩm trong danh sách đều có tại tất cả các quốc gia.

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.