Yêu cầu và giải pháp

Yêu cầu và giải pháp

Giải pháp tự động hóa tối ưu luồng vật liệu, sử dụng tối ưu máy móc và tăng độ tin cậy xử lý và gia công. Khối cấu trúc theo mô-đun để thích ứng mức độ tự động hóa sau này. Các giải pháp đi từ xử lý đơn giản đến vận hành hoàn toàn tự động.

Hệ thống cắt bằng laser Hệ thống tự động hóa

Byloader ByTrans ByTrans Extended ByTrans Cross BySort* ByTower**
ByStar Fiber 3015 X X X X X X
ByStar Fiber 4020 X
X X X
ByStar Fiber 6225

ByStar Fiber 8025

BySprint Fiber 3015 X X X X
X
BySprint Fiber 4020 X
X X

BySmart Fiber 3015 X X X X X X
BySmart Fiber 4020 X X X X X
BySprint Pro 3015 X X X X
X
BySprint Pro 4020 X
X X

X    Có sẵn và được kết hợp với hệ thống cắt bằng laser tương ứng
O    Theo yêu cầu
*     Chức năng phối hợp chỉ với ByTrans Cross
**   Chức năng phối hợp chỉ với ByTrans/ByTrans Extended

> Không phải tất cả sản phẩm trong danh sách đều có tại tất cả các quốc gia.

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.