Yêu cầu và giải pháp

Yêu cầu và giải pháp

Giải pháp tự động hóa tối ưu luồng vật liệu, sử dụng tối ưu máy móc và tăng độ tin cậy xử lý và gia công. Khối cấu trúc theo mô-đun để thích ứng mức độ tự động hóa sau này. Các giải pháp đi từ xử lý đơn giản đến vận hành hoàn toàn tự động.

Hệ thống cắt bằng laser Hệ thống tự động hóa

Byloader ByTrans ByTrans Extended ByTrans Cross BySort* ByTower** BytransLine BytransCross
ByStar Fiber 3015 X X X X X X X
ByStar Fiber 4020 X
X X

X
BySprint Fiber 3015 X X X X
X X
BySprint Fiber 4020 X
X X

X
BySprint Fiber 6520

O
BySprint Fiber 8020

O
BySprint Fiber 12020


BySmart Fiber 3015 X X
BySprint Pro 3015 X X X X
X X
BySprint Pro 4020 X
X X

X
Bystar L 4025 O
O

X    Có sẵn và được kết hợp với hệ thống cắt bằng laser tương ứng
O    Theo yêu cầu
*     Chức năng phối hợp chỉ với ByTrans Cross
**   Chức năng phối hợp chỉ với ByTrans/ByTrans Extended

Cấu hình tự động hóa

Cookies are necessary in order to allow you to use all the functions of the Bystronic Group’s website. Some of these cookies require your express consent. Please give your consent to the use of cookies so that you can use all of the website’s functions. You can find detailed information about the type, the use or the purpose, and the individual expiry dates of the cookies by clicking on „Further information“.

This website uses cookies. Why?
Click here to learn more.