BytransCross + BytransLine

BytransCross + BytransLine

Giải pháp linh hoạt dành cho bốc tải và dỡ tải của hệ thống cắt bằng laser

  • Khả năng linh hoạt cao nhất về bố trí và luồng vật liệu
  • Kết hợp đơn giản đến hai hệ thống cắt bằng laser
  • Giao diện dành cho các hệ thống cất giữ khác nhau

BytransCross + BytransLine 3015 4020
Kích cỡ tấm danh định 3000 × 1500 mm 4000 × 2000 mm
Tải bề dày kim loại tấm 0.8–25 mm 0.8–25 mm
Dỡ tải bề dày kim loại tấm 0.8–12 mm (–25 mm*) 0.8–12 mm (–25 mm*)
Trọng lượng tối đa của tấm 890 kg 1580 kg

* có hộc đặc biệt

BytransCross, BytransLine

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.