Byloader

Byloader

Giải pháp đã kiểm chứng dành cho xử lý kim loại tấm hiệu quả

  • Kim loại tấm được bốc lên bàn con thoi tự động, nhanh chóng và chắc chắn
  • Hệ thống cắt bằng laser được sử dụng tốt hơn
  • Vận hành đơn giản qua hệ thống điều khiển máy

Byloader 3015 4020
Kích cỡ tấm danh định 3000 × 1500 mm 4000 × 2000 mm
Tải bề dày kim loại tấm 0.8–25 mm 0.8–25 mm
Trọng lượng tối đa của tấm 890 kg 1580 kg
Byloader

Cookies are necessary in order to allow you to use all the functions of the Bystronic Group’s website. Some of these cookies require your express consent. Please give your consent to the use of cookies so that you can use all of the website’s functions. You can find detailed information about the type, the use or the purpose, and the individual expiry dates of the cookies by clicking on „Further information“.

This website uses cookies. Why?
Click here to learn more.