Byloader

Byloader

Giải pháp đã kiểm chứng dành cho xử lý kim loại tấm hiệu quả

  • Kim loại tấm được bốc lên bàn con thoi tự động, nhanh chóng và chắc chắn
  • Hệ thống cắt bằng laser được sử dụng tốt hơn
  • Vận hành đơn giản qua hệ thống điều khiển máy

Byloader 3015 4020
Kích cỡ tấm danh định 3000 × 1500 mm 4000 × 2000 mm
Tải bề dày kim loại tấm 0.8–25 mm 0.8–25 mm
Trọng lượng tối đa của tấm 890 kg 1580 kg

* Không phải tất cả sản phẩm trong danh sách đều có tại tất cả các quốc gia.

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.