ByTrans + ByTrans Extended

ByTrans + ByTrans Extended

Giải pháp thông minh dành cho bốc tải và dỡ tải của hệ thống cắt bằng laser

  • Việc gia công được thực hiện nhanh chóng bởi bốc tải và dỡ tải tự động làm giảm thời gian thiết lập
  • Hiệu quả sử dụng máy cao hơn nhiều cho khoản đầu tư thêm không đáng kể
  • Thiết kế ByTrans Extended không phải có một mà đến hai hộc, do đó hệ thống máy sẽ chủ động hơn
  • Sử dụng linh hoạt. Không chỉ cất giữ/chuyển trở lại mà còn loại bỏ những chi tiết lớn cũng như chuẩn bị các tấm nhựa bảo vệ chèn giữa các tấm kim loại qua hệ thống (ByTrans Extended)
  • Đưa vào sản xuất chi tiết gia công sử dụng ít nhân lực
  • ByTrans Extended có sẵn và tùy chọn trong định dạng 3 × 1,5 m và 4 × 2 m

Bộ chuyển đổi hộc (Cassette Changer)

  • Nâng cao tí nh chủ độ ng: Tù y chọ n «Bộ chuyể n đổ i hộ c» (Cassette Changer) mở rộ ng phạ m vi cá c chứ c năng cho việ c lấ y ra cá c chi tiế t cắ t thà nh phẩ m và cá c tấ m cò n só t lạ i trên hệ thố ng tự độ ng hó a ByTrans Extended

ByTrans 3015 3015 Extended 4020 Extended
Kích cỡ tấm danh định 3000 × 1500 mm 3000 × 1500 mm 4000 × 2000 mm
Tải bề dày kim loại tấm 0.8–25 mm 0.8–25 mm 0.8–20 mm
Dỡ tải bề dày kim loại tấm 0.8–25 mm 0.8–25 mm 0.8–20 mm
Trọng lượng tối đa của tấm 890 kg 890 kg 1300 kg
Số hộc 1 2 2
Loại bỏ các chi tiết lớn
x x
Tấm bảo vệ chèn giữa
x x
Bộ chuyển đổi hộc (Cassette Changer)

x

* Không phải tất cả sản phẩm trong danh sách đều có tại tất cả các quốc gia.

Chính sách quyền riêng tư

Trang web Bystronic sử dụng các thành phần bên ngoài có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu về hoạt động của Khách hàng và cung cấp các tính năng phương tiện truyền thông mạng xã hội.  Chính sách quyền riêng tư