ByTower

ByTower

Tháp lưu trữ nhỏ gọn dành cho sản xuất sử dụng ít nhân lực

  • Bàn con thoi bốc tải và dỡ tải tự động và tối ưu hóa toàn bộ hệ thống với giá trị tốt hơn
  • Vật liệu sử dụng thường xuyên được bố trí dùng ngay lập tức bởi vì chúng được lưu trữ trực tiếp bên cạnh máy
  • Thực hiện sản xuất các chi tiết gia công sử dụng ít nhân lực ở mức độ cao
  • Có thể tiếp cận bàn con thoi dễ dàng
  • Vận hành cực kỳ linh hoạt và đơn giản. Việc tồn trữ nguyên liệu và loại ra các tấm đã gia công dễ dàng bằng xe nâng. Chuyển trở lại các tấm đã cắt tự động bằng hệ thống
ByTower 3015
Kích cỡ tấm danh định 3000 × 1500 mm
Tải bề dày kim loại tấm 0.8–25 mm
Dỡ tải bề dày kim loại tấm 0.8–25 mm
Trọng lượng tối đa của tấm 890 kg
Số hộc 11 / 8 / 6
Chiều cao hệ thống 5.6 m / 4.5 m / 3.8 m
ByTower

Cookies are necessary in order to allow you to use all the functions of the Bystronic Group’s website. Some of these cookies require your express consent. Please give your consent to the use of cookies so that you can use all of the website’s functions. You can find detailed information about the type, the use or the purpose, and the individual expiry dates of the cookies by clicking on „Further information“.

This website uses cookies. Why?
Click here to learn more.