ByTower Compact

ByTower Compact

Hệ thống tự động hóa tải và dỡ tải có tháp lưu trữ tích hợp dành cho hệ thống cắt bằng laser

  • Giải pháp cắt bằng laser Compact Bystronic có đặc trưng là hệ thống tải/dỡ tải kết hợp hoàn chỉnh với tháp lưu trữ. Hệ thống được thiết kế để chiếm ít diện tích sàn nhất có thể
  • Tự động tải/dỡ tải hộc đựng, cho phép sản xuất mà không cần giám sát
  • Chiều cao của tháp lưu trữ phù hợp với mọi yêu cầu nhằm tận dụng tối ưu không gian sẵn có
  • Hai cấu hình khác nhau để xử lý các chồng kim loại tấm có hoặc không có pallet gỗ

ByTower Compact 3015 4020
Kích cỡ tấm danh định 3000 x 1500 mm 4000 x 2000 mm
Kích cỡ tấm tối đa 3025 x 1520 mm 4025 x 2020 mm
Bề dày kim loại tấm 25 mm 25 mm
Trọng lượng tấm tối đa 900 kg 1600 kg
Tải/dỡ tải chu kỳ thời gian xấp xỉ không có tùy chọn Fast Cycle (+N) 180 s 220 s
Tải / dỡ tải chu kỳ thời gian xấp xỉ bằng tùy chọn Fast Cycle (+N) 70 s 80 s
ByTower Compact P 3015 4020
Kích cỡ tấm danh định 3000 x 1500 mm 4000 x 2000 mm
Kích cỡ tấm tối đa 3025 x 1520 mm 4025 x 2020 mm
Bề dày kim loại tấm 25 mm 25 mm
Trọng lượng tấm tối đa 900 kg 1600 kg
Tải/dỡ tải chu kỳ thời gian xấp xỉ không có tùy chọn Fast Cycle (+N) 180 s 220 s
Tải / dỡ tải chu kỳ thời gian xấp xỉ bằng tùy chọn Fast Cycle (+N) 70 s 80 s

* Không phải tất cả sản phẩm trong danh sách đều có tại tất cả các quốc gia.

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.