Mobile Bending Cell 40 + 80

Mobile Bending Cell 40 + 80

Tự động hóa chấn mạnh mẽ trong dạng thức linh hoạt nhất

  • Độ linh hoạt cao nhất đối với các tình huống đơn hàng dao động: Người dùng thực hiện chấn thủ công các sê-ri nhỏ phức tạp và sử dụng chấn tự động cho các sê-ri lớn
  • Tự động hóa chấn với diện tích đặt máy tối thiểu: Hiệu suất chấn của Xpert 40 hoặc 80 được kết hợp với năng suất của Mobile Bending Robot
  • Khái niệm tự động hóa theo nhu cầu: Chuyển từ vận hành thủ công sang sản xuất tự động hóa hoàn toàn chỉ dưới 10 phút
  • Lập trình đơn giản sử dụng Robot Manager: Người dùng lập trình các công việc chấn ngoại tuyến sử dụng phần mềm Robot Manager. Sau đó, chỉ cần đơn giản nhập tất cả các dữ liệu vào ByVision Bending mà không cần phải gián đoạn các quy trình sản xuất đang chạy
  • Cập nhật linh hoạt bằng Mobile Bending Robot: Mở rộng chức năng tùy chỉnh của máy chấn thủ công Xpert 40 và 80 để tạo giải pháp chấn hoàn toàn tự động hóa

Mobile Bending Cell 40 + 80
Tải tối đa 10 kg
Kích cỡ chi tiết tối đa 300 x 600 mm
Trọng lượng chi tiết tối đa 7 kg
Cung cấp khí nén 5 – 7 bar
Trọng lượng 1 t

* Không phải tất cả sản phẩm trong danh sách đều có tại tất cả các quốc gia.

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.