Automation Bending

Bending Cell

Automation Bending

Các giải pháp tự động chấn thúc đẩy quy trình, nâng cao chất lượng sản xuất và khai thác tối đa tiềm năng của hệ thống chấn tích hợp. Tùy theo yêu cầu, các giải pháp tự động hóa của Bystronic hỗ trợ các quy trình chấn nhờ thực hiện tự động hoàn toàn các công việc chấn, xử lý vật liệu thông minh, và thay đổi khuôn chấn tự động. Khi khách hàng yêu cầu, Bystronic tích hợp hoàn hảo các trình tự chấn tự động vào quy trình chiết xuất nguyên liệu và tạo ra thành phẩm.

Các cookie cần thiết để giúp bạn sử dụng tất cả các chức năng của trang web của Tập đoàn Bystronic. Một số những cookie này cần sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn vui lòng đồng ý với việc sử dụng cookie để có thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về loại, công dụng hoặc mục đích sử dụng và ngày hết hạn của những cookie cá nhân bằng cách nhấp vào „Thông tin khác“.

Trang web này sử dụng cookie. Tại sao?
"Nhấp vào đây" để tìm hiểu thêm.